Ross' Gans, Anser rossii, Ross's Goose

3161_200112

3166_200112

3169_200112

3170_200112

Info:
De Ross' gans is een witte gans met zwarte vleugeltoppen en rode snavel en poten. Ze zijn 53 tot 66 centimeter groot en wegen tussen 1,2 en 1,6 kilo. De vrouwtjes zijn iets lichter dan de mannetjes. Hij lijkt erg op de sneeuwgans, maar is circa 40% kleiner. Zijn snavel is eveneens iets kleiner.
In Nederland is een wilde Ross' Gans een zeldzame verschijning. Het gaat dan vrijwel altijd om solitaire vogels die zich bevinden in een (grote) groep ganzen (vaak Brandganzen). Omdat de soort ook gehouden wordt is het altijd opletten of een waargenomen Ross' Gans mogelijk geringd is.

Geluid: ?

Broedbiotoop:
De Ross' gans broedt alleen in Noord-Canada op de toendra.

Leefgebied:

De Ross' gans broedt alleen in Noord-Canada op de toendra, en overwintert tot in het zuiden van de Verenigde Staten en het noorden van Mexico. Af en toe wordt de kleine sneeuwgans gezien in West-Europa. In Nederland zijn tussen 1985 en 2011 tien bevestigde waarnemingen gedaan. 
 
Voedsel:
Als gans.

Trek:
De Ross' gans broedt alleen in Noord-Canada op de toendra, en overwintert tot in het zuiden van de Verenigde Staten en het noorden van Mexico. 
 
(info van internet)