Parkeend, Gedomesticeerde siereend

1772_121024

5703_070217

5705_070217

5715_070217
Info:
Kuifeend (incl. dwerg-)
De Kuifeend is een middelgrote eend met een min of meer horizontale houding. Hij heeft een grote ronde kuif. Dit is een grote ronde veerbol, die iets achter op de kop zit en op een vleesknobbel groeit. De kuif moet goed gesloten zijn en symmetrisch van vorm. Dit ras komt voor in alle erkende kleurslagen. Type en kuifvorm gaan boven kleur en tekening. De kleur van de kuif hoeft niet gelijk te zijn aan de veerkleur. Deze eenden komen tegenwoordig algemeen voor in twee vormen: de grote kuifeend, waarbij de kleurslag wit het meest voorkomt en de dwergkuifeend, iets kleiner als de wilde eend, maar in allerlei kleuren en met bijzondere kuiven. Dwergkuifeenden hebben als bijnaam de Rodenburg kuifjes, genoemd naar de fokker van deze kleine eenden.

Geschiedenis:
Deze eenden behoren tot de oudste Nederlandse pluimveerassen. Men vermoedt dat de oorsprong in Indonesië ligt, waar de Balie-eend ook een kuif draagt. Zeker is dat kuifeenden in Nederland zijn geperfectioneerd. 17e-eeuwse schilders als J. Steen en M. d’ Hondecoeter portretteerden deze witte, bonte en wildkleurige gekuifde eenden graag op hun hoenderhofachtige schilderijen. Doordat deze eend vooral door ons koningshuis gehouden werd (Paleis Het Loo), noemde men deze eend ook wel koningseend of krooneend.

Geluid: Roept met korte, scherpe toontjes: "krik", "kik-uk"e.d. Baltsroep alleen in broedgebieden.

Navraag gedaan bij de vogelbescherming:
Dit is een zogenaamd gedomesticeerde siereend. Deze siereenden worden op een bepaalde manier gekruist om nieuwe rassen te kweken. Het gaat hier waarschijnlijk wel om een specifiek gekweekt ras

Leefgebied:

Parken. 
 
Voedsel:
Als wilde eend.
 
Trek:
Standvogel. 
 
(info van Vogelbescherming.nl)