Muskuseend, Muscovy Duck, Cairina moschata

0093_111203

0094_111203

0099_111203

1954_111123
Info:
De Muskuseend is een eendensoort die in gevangenschap gehouden wordt in Nederland. Echter ziet u ze regelmatig in sloten en op meren als ontsnapte vogels (escape). Van oorsprong komen ze voor in Midden- en Zuid-Amerika. Sinds de 16e eeuw komen ze in Europa voor, ze zijn toen meegebracht door Spaanse ontdekkingsreizigers. De Muskuseend is een zwart met witte grote eendensoort. Rond het oog hebben ze een rode leerachtige huid. Ze kunnen ongeveer 4000 gram wegen. Verder hebben ze korte, grote poten.

Geluid: De dieren maken weinig geluid: de mannelijke volwassen dieren produceren een geluid dat het meest lijkt op gehijg, de vrouwtjes kunnen zachte kwakende geluiden produceren om hun kuikens te roepen.

Leefgebied:

De oorspronkelijke wilde muskuseend (boomeend) komt voor in de lage, bosachtige, tropische, kustgebieden in Centraal- en Zuid-Amerika, in kleinere aantallen ook in en rond de hoger gelegen bergmeren en in drogere gebieden. Ze hebben een voorkeur voor ondoordringbare gebieden en blijven op hun plaats, ze trekken niet. De kleine familiegroepen verblijven bij voorkeur in moerasachtige streken met riviertjes nabij dichte mangrovebossen vanaf zeeniveau tot maximaal 1200 meter hoogte. De soort bestaat al lang, fossiele resten gevonden in Panama en Brazilië zijn afkomstig uit het Pleistoceen. 
 
Broedbiotoop:
Het broedseizoen is variabel maar meestal tijdens het natte seizoen. De nesten worden gemaakt in holle bomen, holen of in kleine holtes, tussen 2 tot 18 m boven de grond. Soms ook in de dichte begroeiing aan de oevers van rivieren. Het aantal eieren bedraagt 8 tot 10. Het ei is wit tot groenachtig wit en ongeveer 63 x 47 mm. De eieren worden door het vrouwtje uitgebroed, de broedtijd is ongeveer 35 dagen. De kuikens zijn zelfredzaam en de jonge dieren vliegen na ongeveer 70 dagen.
 
Voedsel:
De wilde muskuseend is een alleseter die zich voedt met stengels, zaden, grassen, waterplanten en bladeren maar ook kleine gewervelde dieren zoals vissen en reptielen en ook ongewervelde dieren zoals spinnen en schaaldieren staan op het menu. Ze hebben een speciale voorliefde voor termieten.
 
Trek:
Ze hebben een voorkeur voor ondoordringbare gebieden en blijven op hun plaats, ze trekken niet. 
 
(info van Vogelbescherming.nl)