Grote Mantelmeeuw, Larus marinus, Great Black-backed Gull

8099_170801

8133_17080

8638_171010

8639_171010
Info:
De grote mantelmeeuw is een kolossale vogel: het is de grootste meeuw ter wereld. Hij komt het meest voor aan de kust van IJsland, Noorwegen en de Britse Eilanden. In Nederland is deze reuzenmeeuw ook veel waar te nemen en broedt sinds 1993 jaarlijks ook in Nederland, in toenemend aantal.

Grote meeuw met zwarte vleugels en gele snavel. Is in alles groter dan de kleine mantelmeeuw: een grotere kop, zwaardere snavel, dikkere nek en bredere vleugels. Ook als hij vliegt oogt hij zwaar en stevig. Eveneens te onderscheiden door zijn poten. Die zijn vaalroze en niet geel zoals bij de kleine mantelmeeuw.

De roep is een diep, hees en blaffend geluid.

Leefgebied:

De grote mantelmeeuw broedt vanaf 1993 jaarlijks in ons land, vrijwel altijd in het Wadden- en Deltagebied, maar ook zijn er gevallen bekend uit het IJsselmeergebied. Altijd in de buurt van grote open wateren dus, in zowel zoute als zoete milieus. Hij nestelt op strekdammen, kwelders en schaars begroeide platen, op rustige plekken met een vrij uitzicht. Nederland bevindt zich aan de zuidrand van het vestigingsgebied. Zijn voedsel vindt de grote mantelmeeuw op zee en aan de kust.
 
Broedbiotoop:
Eileg half april tot eind mei. Eén broedsel per jaar met meestal 3 eieren. Broedduur 26-28 dagen. De grote mantelmeeuw legt zijn eieren op de grond. De nesten bevinden zich in open gebied als tussen hoge grassen. Het is gebouwd uit een hoop plantendelen en is gevoerd met veren en gras. Bij ons meestal solitair broedend tussen andere soorten meeuwen. In het buitenland bestaan er losse kolonies van grote mantelmeeuwen. Daar bevindt zich hun omvangrijke nest vaak hoog op een rotseiland. De jongen kunnen na 45-50 dagen vliegen.
 
Voedsel:
Eet alle soorten dierlijk voedsel inclusief water- en zeevogels en ook dode vis, aas, en visafval.
 
Trek:
Na de broedtijd trekken de vogels niet ver weg om te overwinteren bij groot open water, vooral zeekusten. In de winter bereikt het aantal aanwezige grote mantelmeeuwen in Nederland zijn maximum met vogels die uit het noorden komen. 
 
(info van Vogelbescherming.nl)