Stadsduif, Feral Pigeon, Columba livia

5099_130321

5103_130321

5105_130321

5108_130321
Info:
Een gedomesticeerde variant van de rotsduif (Columba livia), die in ons land niet voorkomt. Ze kunnen zich uitstekend handhaven in een stedelijke omgeving. Als echte opportunisten weten ze voedselbronnen te benutten en jongen groot te brengen. Het verenkleed van stadsduiven is zeer variabel.

De stadsduif leeft in groepen. Hun verenkleed is zeer variabel. Sommige stadsduiven hebben vrijwel precies het kleed van de wilde voorvader van alle stadsduiven, de rotsduif. Andere zijn geheel wit of glanzend grijsgroen, om enkele van de vele mogelijkheden te noemen.

Geluid: Zeer laag, ritmisch gekoer, lijkt wel wat op dat van holenduif.

Broedbiotoop:
Broedt bijna het hele jaar door. Heeft meestal twee tot vier legsels per jaar met elk meestal 2 eieren. Dat kunnen ook zeven legsels zijn. Broedperiode 17 dagen. Na 35-37 dagen zijn de jonge vogels vliegvlug. Deze duiven bouwen een slordig nest. Nestelen vaak op harde ondergrond zoals vensterbanken, zolders, verandakasten en balkons. Ze hebben een voorkeur voor donkere plaatsen.

Leefgebied:

Stadsduiven komen vooral in het stedelijk gebied voor, waar ze met name broeden op randen en richels van gebouwen en bruggen. Ze kunnen echter tot enkele kilometers buiten de stad foerageren op akkers met granen maar ook op andere gewassen. 
 
Voedsel:
Ze eten graag zaden, maar in stedelijk gebied is zwerfafval (zoals patat en brood) een belangrijke voedselbron.
 
Trek:
De stadsduif is een echte standvogel. 
 
(info van Vogelbescherming.nl)