Krekelzanger, River Warbler, Locustella fluviatilis

1946_160529

1960_160529
Info:
Tegenwoordig worden jaarlijks Krekelzangers in ons land aangetroffen, met name in mei-juni. Het gaat vrijwel steeds om zingende en vermoedelijk ongepaarde mannetjes. Duidelijke aanwijzingen voor een broedgeval ontbraken tot nu toe. Waarnemingen worden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna.
Zie voor aanvaarde waarnemingen www.dutchavifauna.nl.

Geluid: Hoog aanhoudend kriet, kriet...

Leefgebied:

De vogel komt voor tussen Duitsland, het zuiden van Finland, het westelijke gedeelte van de Oeral en Hongarije in het zuiden. Hij leeft in dichte rietvegetatie bij plassen, rivieren, in vochtige loofbossen en uitgestrekte rietlanden.
Beken en meren, moeras, rietland en ruigte.
 
Broedbiotoop:
Broedt in rietmoeras, riet. Het nest wordt gemaakt in dichte riet- en zeggevegetatie, meestal laag bij de grond..
 
Voedsel:
Krekelzangers eten insecten, larven en spinnen.
 
Trek:
Krekelzangers trekken in augustus of september naar de oostkust van Afrika en keren in april of mei terug.
 
(info van internet)