Blauwstaart, Tarsiger cyanurus, Red-flanked Bluetail

5280_161206

5301_161206

5341_161206

5349_161206
 
Info:
De blauwstaart (Tarsiger cyanurus synoniem: Luscinia cyanura) is een zangvogel uit de familie vliegenvangers

De vogel is 13 tot 14 cm lang.Het mannetje in broedkleed is van boven dofblauw, de vleugelboeg is wat feller, meer kobaltblauw. De buik en borst zijn wit en de flanken zijn oranje gekleurd. Het vrouwtje en het mannetje buiten de broedtijd zijn minder opvallend gekleurd, grijsbruin van boven en vuilwit van onder. De staart is van boven altijd blauw in alle kleden en typisch is ook de oranje flank en een scherp begrensde lichte keelvlek.

Leefgebied:

De Blauwstaart is een kleine lijsterachtige en een broedvogel van de dichte, vochtige naaldbossen. Het verspreidingsgebied is globaal oost-Finland tot Japan met de zuidgrens bij Afganistan.
In Nederland is de soort altijd in de winter of najaar aangetroffen als dwaalgast.
 
Broedbiotoop:
Het broedgebied bevindt zich in het noordoostelijk deel van Europa, vanaf Finland en van Noord-Azië tot Japan. Het broedgebied ligt in de zone van de taiga, waarbij deze zangvogel de voorkeur heeft voor verouderd, vochtig bos met sparren, omgevallen stammen en een beetje ondergroei, vaak op hellingen in heuvelig terrein. In het oosten van het verspreidingsgebied wordt de vogel ook aangetroffen in de struikzone met dwergberk tot op 3000 m boven de zeespiegel.
 
Voedsel:
Insekteneter.
 
Trek:
De blauwstaart is een trekvogel die 's winters verblijft in Zuidoost-Azië, maar ook in Japan en op Taiwan. In de overwinteringsgebieden bevindt de vogel zich in dicht loofbos met veel ondergroei, vaak aan de randen van open plekken en wegen. 
 
(info van Vogelbescherming.nl)