Woudaap, Little Bittern, Ixobrychus minutus

7895_170722

7902_170722

7909_170722

7930_170722

Info:
Woudapen zijn kleine moerasvogels die leven van visjes, amfibieën en insecten. Ze broeden in dichte rietkragen en ruigtes met wilgen en biezen, en zijn daarin moeilijk waar te nemen. Woudapen leiden een zeer verborgen leven. Een ontmoeting met een woudaap is een zeldzame aangelegenheid. In vlucht is met name een mannetje woudaap opvallend: ee zwarte rug en vleugels met blonde lichtgele dekveren zijn zeer karakteristiek en verwarring met een andere soort dan ook vrijwel uitgesloten.

Zeer kleine reiger die erg verborgen leeft. In het voorjaar is met enig geduld de 'zang' te horen. Klautert door het riet en kruipt bij onraad terug het riet in. Vliegt met snelle, rukkende vleugelslagen. Adult mannetje in voorjaar bont gekleurd met zwarte kruin, rug en slagpennen, blonde dekveren die grote vleugelvlek vormen in zit, oranje borst met brede lichtgele strepen en grijze oorstreek en zijhals. Felrode snavel in baltskleed. Vrouwtje zelfde patroon, maar egalere bruine kleuren en zwarte veren met dunne lichte randen. Jonge vogels bruin gestreept met lichtbruine vleugels, zwarte kruin en geelbruine snavel.

Geluid: Baltsroep een vérdragend, bedompt “wróh”, lijkt op het blaffen van een grote hond in de verte.

Broedbiotoop:
Nestelt van mei - juli, doorgaans alleen maar soms bij elkaar in de buurt (30 - 100 m afstand) in geschikt habitat. Nest met 2 - 9 eieren wordt gebouwd in rietachtige vegetatie. Jongen worden na 16 - 21 dagen geboren en zijn na 25 - 30 dagen vliegvlug.

Leefgebied:

Woudapen leven in dichte riet-, lissen- en lisdoddevegetaties, die de overgang vormen van min of meer open water naar verlandingsmoeras. 
 
Voedsel:
Bestaat in Nederland voornamelijk uit waterinsecten (kevers, wantsen, libellenlarven), maar eet ook kikkers, salamanders, spinnen, wormen en kleine vissen.
 
Trek:
Trekt naar zuidelijke helft van Afrika, terwijl sommige populaties in Noord-Afrika en het Midden-Oosten zeer weinig trekken. Vliegt normaliter 's nachts, in groepen tot 150 vogels, maar ook enkele keren massale trek waargenomen in Noord-Sinaï van 1000-en vogels. Vliegt Arabië en de Sahara over in een breed front. Terugtrek begint in maart en komt aan in Nederland eind april - begin mei. 
 
(info van vogelbescherming.nl)