Heilige Ibis, Sacred Ibis, Threskiornis aethiopicus

0074_130724

0083_130724

9974_130724

9983_130724
Info:
De heilige ibis is een soort die van oorsprong alleen voorkomt in Afrika. Ontsnapte vogels deden vanaf 2001 broedpogingen. De vogels waren vooral afkomstig uit het vogelpark Avifauna bij Alphen a/d Rijn. Vanaf 2009 zijn ze zo veel mogelijk terug gevangen. Vanaf 2010 zijn er geen broedgevallen meer gemeld. Sindsdien wel af en toe meldingen van waarschijnlijk uit Frankrijk afkomstige vogels.

Een grotendeels witte ibis met zwarte kop en nek, en zwarte sierveren aan schouderveren en binnenste armpennen. Slagpennen met zwarte top.

Geluid: Zwijgzaam, soms wat gekraak en geknor.

Leefgebied:

Moerassen, natte natuurontwikkeling, rivieroevers en -mondingen en lagunes met bomen in de omgeving om te broeden en te overnachten.
 
Broedbiotoop:
Broedt waarschijnlijk van april-juli. Heeft 1 legsel met meestal 2-3 eieren (2-5). Broedduur 28-29 dagen. In Afrika broeden ze in dezelfde soort kolonies als zwarte ibis (tussen reigers en ooievaars) in bomen en struiken bij het water. Ook wel de grond. Groot nest van stokken en takken, bekleed met bladeren en plantaardig materiaal. De man verzamelt het nestmateriaal, het vrouwtje bouwt het nest. Beide ouders broeden afwisselend de eieren uit. Jongen zijn in 35-40 dagen vliegvlug, na 44-48 dagen verlaten ze de kolonie. Weinig bekend over broedgedrag in gematigd klimaat.
 
Voedsel:
Voornamelijk insecten waaronder sprinkhanen, krekels en watertorren, maar ook kreeftachtigen, wormen, schelpdieren vissen, kikkers, hagedissen, jonge vogels en kleine zoogdieren. Foerageert meer als reiger (rustiger) dan zwarte ibis.
 
Trek:
Standvogel, maar met nomadische bewegingen, met als oorsprong de invloed van het regenseizoen in Afrika. 
 
(info van Vogelbescherming.nl)