Chileense flamingo, Chilean flamingo, Phoenicopterus chilensis

3174_200123

3191_200123

3201_200123

3229_200123

Info:
De Chileense flamingo is een van de drie Zuid-Amerikaanse leden van de Flamingo's.

De vogel is gemiddeld 105 cm lang en weegt ongeveer 2,3 kilogram. Deze soort onderscheidt zich van de Andesflamingo door zijn grijze poten met rode "knieën" (feitelijk enkelgewrichten) terwijl de Andesflamingo geheel vuilgele poten heeft.

Geluid: ?

Broedbiotoop:
De vogel broedt in de Andes tot op 4500 m boven de zeespiegel in zoetwatermeren.

Leefgebied:

Hij komt voor in de zuidelijke helft van Zuid-Amerika in de Andes, met name van centraal Peru tot Tierra del Fuego tot zuidelijk Brazilië, Uruguay en centraal Argentinië. De vogel broedt in de Andes tot op 4500 m boven de zeespiegel in zoetwatermeren en zij overwinteren in zoutwatermoerassen langs de westkust van Zuid-Amerika.

Op de grens van Nederland en Duitsland in het Zwillbrocker Venn broedt sinds 1982 een kleine kolonie die is ontstaan uit verwilderde vogels die zijn ontsnapt uit gevangenschap.Zo broeden daar enkele tientallen paren, samen met nog twee andere soorten flamigo's (de gewone flamingo, P. roseus en de rode flamingo, P.ruber). Deze vogels overwinteren op schorren en slikken in Zeeland. 
 
Voedsel:
Flamingo's zijn voedselspecialisten die zoutminnende diertjes, zoals pekelkreeftjes en slakken, eten. Tijdens het foerageren staan ze met hun poten in het ondiepe water te trappelen om de diertjes uit de modderbodem te jagen. Met de iets geopende snavel op zijn kop in het water, wordt met een beweging van de tong water met voedsel naar binnen gezogen. Het voedsel blijft hangen aan de lamellen in de bovensnavel en wordt met een volgende beweging van de tong naar de keel gebracht en doorgeslikt.
 
Trek:
Vogels uit Duitsland, het Zwillbrocker Venn overwinteren op schorren en slikken in zeeland. 
 
(info van Vogelbescherming.nl)