Witoogeend, Ferruginous Duck, Aythya nyroca
3001_130123 3004_130123 3007_130123 3057_130123  
De witoogeend is een kleine eend van 38 tot 42 cm. met een warme, roodbruine kleur. De vogel dankt de naam aan de witte iris van het mannetje. Het vrouwtje heeft een bruine iris en heeft bovendien een valer verenkleed. De onderstaart van zowel het mannetje als het vrouwtje is duidelijk wit van kleur. In de vlucht is er een brede, witte vleugelstreep zichtbaar, die doorloopt tot in de punt.
Het verenkleed is roodbruin van kleur, de rug is donkerder gekleurd, de snavel is grijs met een zwarte punt.
 
Broedt niet in Nederland.
Bij voorkeur verborgen poelen en lagunes met rijke, drijvende en onderwatervegetatie, omzoomd met opgaande planten.
Vooral kleine voedselrijke vijvers, rivierdelta’s en meren met zoet en brak water in zuidoost Europa, de Balkan en Griekenland.

Bij ons zeldzame dwaalgast, vooral ’s winters. Soms vormt hij mengparen met de Kuifeend (0 -3 broedgevallen). 
?

(info van Internet, diverse bronnen)
Wiltoogeenden eten zowel waterplanten als grassen en kleine waterdiertjes.
Zeer schaarse wintergast.