Ringsnaveleend, Ring-necked Duck, Aythya collaris
2881_150203 2887_150203 2888_150203    
Het is lastig om de ringsnaveleend (Aythya collaris) te onderscheiden van andere duikeenden. Vooral de volwassen mannetjes van kuifeenden en toppers lijken erg op de mannelijke ringsnaveleend. De mannetjes hebben allen een zwart verenkleed met witte flanken. De ringsnaveleend is te herkennen aan de twee witte banden om de snavel, zowel aan de snavelbasis als meteen achter het zwarte uiteinde van de snavel. Ook mist hij de kuif van de kuifeend. De staart van de ringsnaveleend is opvallender en wordt vaak omhooggehouden. De flank is vooraan helder wit, en meer naar achter grijzig.
Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een hoekig achterhoofd. Het ringsnaveleend vrouwtje lijkt in voorkomen meer op het vrouwtje van de tafeleend dan van de kuifeend. Ze heeft net als de tafeleend een lichte keel, een vage lichte vlek aan de snavelbasis en een lichte oogring. Het vrouwtje van de ringsnaveleend heeft maar een lichtgekleurde ring om haar snavel, alleen op het einde van de snavel. Deze is niet zo duidelijk te zien als bij het mannetje.
 
Broedt in Noord-Amerika; overwintert zuidelijk tot Zuid-Mexico, Caribische eilanden en soms Panama.

Normaal broeden vogels in het wild alleen met soortgenoten. Hybriden komen af en toe voor in gebieden waar een van beide soorten zeldzamer is dan de andere. Een vogel in het broedseizoen kan dan geen partner van de eigen soort vinden en kiest vervolgens voor een partner van een vergelijkende soort.
De ringsnaveleend komt vooral voor in het noorden van Amerika en Canada. Jaarlijks wordt de eend gezien in Groot-BrittaniŽ en Ierland. Heel af en toe komt de ringsnaveleend als dwaalgast naar Nederland. Deze is gespot en door mij gefotografeerd in Vlaardingen begin februari 2015. Excuses voor de slechte kwaliteit, de eend was erg ver weg en wilde niet dichterbij poseren... Gebruikte lens: Sigma 500 mm. met teleconverter 2x bij bewolkt weer.
?

(info van diverse internet sites)
Als kuifeend en Topper.
Overwintert zuidelijk tot Zuid-Mexico, Caribische eilanden en soms Panama.