Kwak, Black-crowned Night Heron, Nycticorax nycticorax
1307_180529 1310_180529 1519_180611 7812_170718  
De kwak is een koloniebroeder van uitgestrekte moerasgebieden. Nederland ligt aan de noordgrens van het verspreidingsgebied. De vogels foerageren vooral 's nachts. Hoewel kwakken op het eerste gezicht opvallende vogels lijken, valt het zeker niet mee er een te zien door hun nachtelijke en verborgen levenswijze. Het voorkomen wordt enigszins vertroebeld door verwilderde vogels uit dierentuinen.

Gedrongen middelgrote reiger met onmiskenbaar kleed: Adult met grijze borst en vleugels, zwarte kruin, nek, rug en mantel, en wit gezicht met markant rood oog. Dikke zwarte snavel en in prachtkleed met twee witte dunne sierveren vanaf de nek. Jonge vogels met gelige snavel, bruine bovendelen met witte druppels en lichtbruine onderdelen met donkerbruine vlekken. 2e zomerkleed als adult, maar valer.
Broedt net als andere reigers in - vaak gemengde - kolonies van april - juni, soms ook met aalscholvers of ibissen. De normaal gesproken 3 - 5 groenblauwe eieren worden in 21 - 24 dagen uitgebroed; de jongen kunnen na 40 - 50 dagen vliegen, maar verlaten al na 3 weken het nest.
Zeer gevarieerd leefgebied, waarbij gebruik wordt gemaakt van zoet, brak of zout water, met name in gebieden met watervegetatie of bosranden aan ondiepe rivieren, poelen, moerassen en meren.
Roep een kenmerkend, hard krakend "kro-AAk!" en zachter '"wrah".

(info van Vogelbescherming.nl)
Opportunist, eet onder andere vissen, kikkers, salamanders, spinnen, kreeftachtigen en veel meer; eigenlijk alles wat in de buurt van water voorkomt en klein genoeg is. Typische reigerachtige manier van foerageren, zowel wadend als stilstaand met harpoenachtige uitvallen.
Uitvoerige trekbewegingen na broedtijd, tot 1200 km afstand. Doorgaans begint de trek al in juni, substantieel vanaf begin augustus, waarbij de soort over de Middellandse Zee en de Sahara trekt in een breed front. In maart - mei keert de vogel terug in Europa en kan dan noordelijker doorschieten. Het patroon wordt vertroebeld door kwakken die het hele jaar door vrij rondvliegen in en om dierentuinen.