Sperweruil, Northern Hawk Owl, Surnia ulula
3525_140131 3610_140131 3615_140131 3621_140131  
De sperweruil is een soort van de noordelijke naaldbossen (taiga). In uiterlijk en gedrag is de sperweruil een buitenbeentje onder de uilen. Hij is overdag en in de schemering actief en heeft een zeer wendbare jachtvlucht, vergelijkbaar met de sperwer of havik. De fijne dwarsbandering op de onderzijde heeft ook veel weg van het verenpatroon van de havik of vrouwtje sperwer.

De sperweruil heeft ongeveer het formaat van een ransuil. De kop is – zeker voor uilen – relatief klein. De sperweruil heeft geen oorpluimen, al geeft de apart gevormde, zwarte omranding van de gezichtssluier wel een beetje die indruk. De uil heeft een lange, wigvormige staart en korte vleugels. Snavel en ogen zijn lichtgeel. De bevedering van de tenen is bontachtig.
Legperiode van begin april tot eind juni. Eén legsel per jaar, maar 2e legsel bij verlies 1e legsel. Legselgrootte varieert sterk met voedselaanbod. Gemiddeld 5-8 eieren, met variatie van 3 tot 13. Leginterval 1-2 dagen. Begin met broeden na 1e ei, jongen komen asynchroon uit. Typische holenbroeder, incidenteel in oude nesten van kraai of roofvogel. In het najaar verlaten jongen territorium.
Soort van de boreale wouden, hoofdzakelijk in de noordelijke taiga tot aan de boomgrens. Zowel in naaldwoud als gemengd bos en berkenbos. Leefgebied bestaat uit zeer open boombestanden, afgewisseld met open vlaktes van hoogveen of kaalslag. Beschikbaarheid van holtes als nestplaats, bijvoorbeeld in afgebroken boomstammen of oude nesten zwarte specht. 
Baltsroep een lang aangehouden tremolo. Verder veel andere (o.a. krijsende) geluiden.(info van Vogelbescherming.nl)
In broedtijd vooral woelmuizen, met name rosse woelmuizen. Heel beperkt ook vogels en spitsmuizen. Buiten de broedtijd, vooral in de winter, neemt het belang van vogels (vooral kleine vogels, maar ook wel sneeuw- en hazelhoen) en spitsmuizen toe.
Deels standvogel, deels zwerfvogel. Tijdens jaren waarin de woelmuizenpopulatie ineenstort maken de uilen zeer grote omzwervingen. Kan leiden tot invasies in Zuid-Scandinavië en Midden-Europa. In Nederland zeldzame dwaalgast, meest recent winter 2013-2014 nabij Zwolle.